12 tôn chỉ của agile
February 13, 2017 Agile No Comments
 1. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và liên tục
 2. Chào đón việc thay đổi yêu cầu, thậm chí là những thay đổi yêu cầu muộn
 3. Giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên
 4. Nhà kinh doanh và kỹ sư lập trình phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án
 5. Các dự án được xây dựng xung quanh những cá nhân có động lực
 6. Trao đổi trực tiếp mặt đối mặt là phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin
 7. Phần mềm chạy được là thước đo chính của tiến độ
 8. Phát triển bền vững và duy trì được nhịp độ phát triển liên tục
 9. Liên tục quan tâm đến kĩ thuật và thiết kế để cải tiến sự linh hoạt
 10. Sự đơn giản là cần thiết – nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa hoàn thành
 11. Nhóm tự tổ chức
 12. Thích ứng thường xuyên với sự thay đổi

 

Written by Administrator