Agile Experts - BAC Training Center
0909 310 768
admin@testingskills.vn

Home » Archive

12 tôn chỉ của agile

12 tôn chỉ của Agile mà bất cứ Tester nào cũng phải biết

Read more

Kiểm thử phần mềm là một ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng nghiên cứu, học tập, đòi hỏi một quá trình rèn luyện và thay đổi không ngừng. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp.

Read more