February 14, 2017 Others No Comments

1. Adhoc Testing là gì?

Thuật ngữ Adhoc testing là phương pháp kiểm thử không theo cách thông thường, không có tài liệu yêu cầu, kế hoạch, testcase. Kiểu test này không theo bất cứ loại kỹ thuật test nào để tạo testcase.

Các tester thực hiện test ngẫu hứng ứng dụng mà không có bất kỳ testcase nào được viết ra cũng như bất kỳ một tài liệu mô tả bussiness nào dựa vào kiến thức sâu rộng về hệ thống và ứng dụng đang test.
Mục đích chính là cố gắng tìm lỗi và những thiếu sót mà không được phát hiện ra theo cách test truyền thống, lỗi phát hiện sẽ không phải nằm trong testcase hay cũng không có trong document.

Đôi khi Adhoc testing có thể mix up giữa các kỹ thuật test thăm dò, phủ định, monkey testing, đoán lỗi. Trong đó kỹ thuật đoán lỗi có thể được thực hiện bởi người có đủ kinh nghiệm trong hệ thống và có thể đoán được hầu hết các nguồn của lỗi.

2. Ưu điểm của Adhoc testing:

 • Thích hợp cho tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên và tiết kiệm chi phí trong giai đoạn đầu phát triển phần mềm.
 • Tester có thể sở hữu nhiều thời gian hơn.
 • Tester được cho phép nâng cao quy trình test.
 • Giúp cải tiến hơn phương pháp test có kịch bản.
 • Yêu cầu ít thời gian chuẩn bị.
 • Đưa ra kết quả nhanh chóng.

 

3. Nhược điểm của Adhoc testing:

 • Thiếu tài liệu
 • Thiếu tính khả dụng của thông tin nhạy cảm của dự án.
 • Tester không được báo trước những lỗi đã có trước.
 • Không có tài liệu tham khảo để hướng dẫn cho tester.
 • Không cung cấp thông tin về cách mà team test đã sử dụng thời gian đối với hoạt động test như nào.
 • Yêu cầu kiểm tra trình độ và kỹ năng tester để thực hiện thêm thử nghiệm kiểm soát chất lượng dẫn đến tăng chi phí hoạt động.
 • Vấn đề tiềm tàng có thể không bị phát hiện.
 • Không thích hợp để thử nghiệm giai đoạn cuối cùng.

Nguồn: viblo.asia

Written by Administrator