February 16, 2017 Nghề nghiệp No Comments

ISTQB (viết đầy đủ là International Software Testing Qualifications Board) là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp chứng chỉ thẩm định chất lượng của kiểm thử phần mềm có giá trị toàn cầu. Tổ chức được thành lập vào tháng 11 năm 2002 tại Edinburgh (Scotland). ISTQB® Certified Tester là một chứng chỉ do ISTQB cung cấp. Đây là một chứng chỉ tiêu chuẩn dành cho những người thực hiện việc kiểm thử phần mềm (software tester).

Thi lấy chứng chỉ ISTQB có 2 hình thức thi là thi offline (làm bài trên giấy) và thi online (làm trên máy tính). Hình thức thi offline thì phải tổ chức thành nhóm thi, phải có phòng thi và có người trông thi được bố trí bởi đơn vị tổ chức thi, lệ phí thi là 2 triệu VNĐ và đề thi thì bằng tiếng Anh khoảng 40 câu và nội dung câu hỏi dài. Hình thức thi online thì lệ phí là khoảng 4 triệu VNĐ, và thi trên máy ở những địa điểm do đơn vị được ủy quyền chỉ định, thi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên nếu thi online thì sau này muốn thi lên ISTQB advance bạn phải làm thêm một bài thi nữa trên giấy.

Chứng chỉ có giá trị vô thời hạn (mức độ cơ bản và nâng cao) và không yêu cầu phải xin chứng nhận lại. Sẽ có một hội đồng chịu trách nhiệm đánh giá các bài thi và quyết định cấp chứng chỉ. Ở Việt Nam, tổ chức Testing (Vietnamese Testing Board – VTB) cũng đã được thành lập vào năm 2007

Nguồn: wikipedia

Written by Administrator