Agile Experts - BAC Training Center
0909 310 768
admin@testingskills.vn

Hỏi và đáp

Home » Hỏi và đáp

Có bao nhiêu loại chứng chỉ về Testing trên thế giới?

Trên thế giới có rất nhiều chứng chỉ về Testing, TSs xin giới thiệu một số chứng chỉ thông dụng:
1. LCTP - LogiGear Certificates
- Level 1 (LCTP 1): Basic Software Testing Skills
- Level 2 (LCTP 2): New Test Engineer Surviral Skills
2. ISTQB (hay ISEB):
- Level 1: Foundation Level (CTFL)
- Level 2: Advanced Level (CTAL)
- Level 3: Expert Level (CTEL)
3. CSTE và CSQA của QAI
4. CSQE của ASQ (Hiệp hội kiểm thử phần mềm Mỹ)
5. CSTP và CTM của IIST

Lệ phí thi chứng chỉ ISTQB là bao nhiêu?

Tính đến 12/2016, lệ phí thi chứng chỉ ISTQB là 2.000.000đ, như nhau trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Có bao nhiêu loại chứng chỉ về Testing trên thế giới?

Trên thế giới có rất nhiều chứng chỉ về Testing, TSs xin giới thiệu một số chứng chỉ thông dụng:
1. LCTP - LogiGear Certificates
- Level 1 (LCTP 1): Basic Software Testing Skills
- Level 2 (LCTP 2): New Test Engineer Surviral Skills
2. ISTQB (hay ISEB):
- Level 1: Foundation Level (CTFL)
- Level 2: Advanced Level (CTAL)
- Level 3: Expert Level (CTEL)
3. CSTE và CSQA của QAI
4. CSQE của ASQ (Hiệp hội kiểm thử phần mềm Mỹ)
5. CSTP và CTM của IIST

Có bao nhiêu loại chứng chỉ về Testing trên thế giới?

Trên thế giới có rất nhiều chứng chỉ về Testing, TSs xin giới thiệu một số chứng chỉ thông dụng:
1. LCTP - LogiGear Certificates
- Level 1 (LCTP 1): Basic Software Testing Skills
- Level 2 (LCTP 2): New Test Engineer Surviral Skills
2. ISTQB (hay ISEB):
- Level 1: Foundation Level (CTFL)
- Level 2: Advanced Level (CTAL)
- Level 3: Expert Level (CTEL)
3. CSTE và CSQA của QAI
4. CSQE của ASQ (Hiệp hội kiểm thử phần mềm Mỹ)
5. CSTP và CTM của IIST