Lịch khai giảng các khóa học sắp tới của Testingskills:

Khóa học Khai giảng Thời gian học Buổi học Thời lượng Học phí Đăng ký

AGILE TESTING 7.0

13/02/2017 18:30 – 21:30

2-4-6

12 buổi
3 giờ/buổi
5.400.000đ Đăng ký

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM NÂNG CAO 3.0

18/02/2017 9:00 – 12:00
14:00 – 17:00

7

12 buổi
3 giờ/buổi
6.900.000đ Đăng ký

LUYỆN THI IIBA 3.0

13/06/2017 18:30 – 21:30

3-5-7

15 buổi 13.900.000đ Đăng ký

HÀ NỘI –  PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ NÂNG CAO 3.0

09/06/2017  9:00 – 12:00
14:00 – 17:00

6-7-CN

10 buổi
3 giờ/buổi
7.500.000đ Đăng ký

ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

03/06/2017 09:00 – 12:00

Sáng CN

7 buổi
3 giờ/buổi
4.900.000đ Đăng ký

QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

15/05/2017 18:30 – 21:30

2-4-6

9 buổi
3 giờ/buổi
8.300.000đ Đăng ký

BA & PM PHỐI HỢP HOÀN THIỆN

18/07/2017 18:30 – 21:30

3-5-7

12 buổi
3 giờ/buổi
8.100.000đ Ðăng ký

ỨNG DỤNG BI TRONG DOANH NGHIỆP

04/03/2017 9:00 – 12:00
14:00 – 17:00

7-CN

 4 buổi
3 giờ/buổi
2,500,000 Đăng ký

CHUYÊN GIA BSC-KPI NỘI BỘ

21/03/2017 18:30 – 21:30

3-5-7

 12 buổi
3 giờ/buổi
9,800,000 Đăng ký