Agile Experts - BAC Training Center
0909 310 768
admin@testingskills.vn

Nghề nghiệp

Home » Nghề nghiệp

Chứng chỉ ISTQB là gì

ISTQB® Certified Tester là một chứng chỉ do ISTQB cung cấp. Đây là một chứng chỉ tiêu chuẩn dành cho những người thực hiện việc kiểm thử phần mềm (software tester).

Read more

5 lý do bạn nên trở thành một Software Tester

Kiểm thử phần mềm là một ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng nghiên cứu, học tập, đòi hỏi một quá trình rèn luyện và thay đổi không ngừng. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp.

Read more