Thành công của một sản phẩm phần mềm, một dự án phần mềm có sự đóng góp của các bộ phận khác nhau, ví dụ như nhân viên phân tích nghiệp vụ, nhân viên kỹ thuật (thiết kế, lập trình…), nhân viên kiểm thử phần mềm, nhân viên truyền thông, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn ứng dụng…

Trong đó, nhân viên kiểm thử phần mềm, hay còn gọi là Tester, là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của một sản phẩm phần mềm trước khi phát hành đến khách hàng. Vai trò của Tester là kiểm tra và kiểm soát chất lượng của sản phẩm cung cấp cho khách hàng, đảm bảo tính chính xác, tin cậy của sản phẩm.

Nhận thức được tầm quan trọng của Testers trong dự án, chúng tôi đã cùng các chuyên gia thiết kế nên nền tảng này, những khóa học này, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong dự án nói riêng, và trong doanh nghiệp nói chung.